Ridna Mowa
Wydanie internetowe czasopisma oświatowego
UKRPL

Spotkania

Spotkania z kulturą ukraińską.

Spotkania z kulturą ukraińską

Jak każde działanie, także i to wynikło z pewnej potrzeby. Cóż – każda mniejszość narodowa ma utrudniony kontakt ze swoją duchową Ojczyzną – nawet w dobie Internetu. To potrzeba numer jeden. W czasach, kiedy dochodziło do organizacji pierwszych koncertów, ujętych później we wspólne ramy „Spotkań…” (a były to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego (!) wieku) w Wałczu działał ukraiński dziecięcy zespół pieśni i tańca „Wesełka”.

Jak każdy tego typu zespół – żeby dzieci chciały ćwiczyć i brać udział w zajęciach, musiały mieć stworzone warunki do prezentacji i pokazania tego, czego się nauczyły. Tych możliwości zawsze brakowało. To potrzeba numer dwa – stworzenie kolejnej okazji dla zespołu na zaprezentowanie swoich umiejętności.

Potrzeba numer trzy – jak ktoś mi kiedyś powiedział – w Wałczu, wszyscy jesteśmy skądś – jest więc wcale niemały procent ludzi, którzy chętnie przypomną sobie swoją młodość, przeżytą gdzieś tam we wschodnich województwach byłej II Rzeczypospolitej.

I potrzeba numer cztery – tkwiąca w organizatorze zakochanym w ukraińskim folklorze, ale i widzącym w nim także sposób na przekazywanie pewnych wartości – wierności dla tradycji, szacunku dla siebie i innych, integracji zarówno lokalnego społeczeństwa, jak również przyjeżdżających tu, do Wałcza obywateli Ukrainy – i ich integracji z wartościami europejskiej cywilizacji. „Precz z Moskwą. Patrz na Europę!” – wykrzyczał kiedyś w swoim poetycznym apelu-credo, rozstrzelany później w latach trzydziestych XX wieku przez bolszewików, ukraiński poeta Mykoła Chwylowyj.

Przypominając te słowa teraz (Anno Domini 2015), zauważmy, jak bardzo są one nadal aktualne. I dlatego głównymi uczestnikami „Spotkań…” z boku Ukrainy są zespoły z centralnej i północno-wschodniej jej części. Co rzeczywiście podraża koszty (dojazd), ale powoduje też, że w Czernihowie, Kijowie, czy Żytomierzu – Wałcz nie jest tylko nazwą geograficzną. I ma też ten skutek, że młodzi ludzie z tych miejscowości w czasach pierwszego Majdanu (2004/2005) i rewolucji godności (2013/2014) na moje telefony i sms-y – odpowiadali krótko: „proszę się nie martwić, działamy tak, jakby pan sobie życzył” – to też cytat

Więcej informacji nie było mi potrzeba.

Spotkania z kulturą ukraińską

A wszystko inne – sama organizacja „Spotkań…”, które przerodziły się w trwającą trzy miesiące imprezę, z sześcioma, siedmioma, czy większą jeszcze liczbą koncertów i liczbą uczestników (artystów), sięgającą nawet czterystu osób – to tylko sposób przeprowadzenia. I wykorzystywania szans oraz możliwości – pierwszą z nich były oczywiście pilsko-jastrowieckie „Bukowińskie Spotkania” – aż grzech było nie wykorzystać takiej możliwości i obecności tylu ukraińskich zespołów tuż za miedzą. One też dały początek naszym wałecko-człopiańsko-mirosławieckim „Spotkaniom”.

Dzisiaj są one już jednak oddzielną imprezą, która rozgrywa się w Wałczu, Człopie, Mirosławcu, Wołowych Lasach – i próbuje wychodzić też poza teren naszego powiatu (Choszczno). Ale chciałyby (Spotkania) zagościć także w Tucznie... Potrzebna jest jednak życzliwość i otwartość – taka, jaką dali nam włodarze zarówno człopiańskiej, jak i mirosławieckiej gminy. I gospodarze Wałcza oraz naszego powiatu...

Linki

Graficzne odsyłacze do wybranych artykułów na naszej stronie internetowej, profili czasopisma w portalach społecznościowych.

Galeria

Spotkania z kulturą ukraińską - galeria.

Redakcja

Redakcja czasopisma oświatowego "Ridna Mowa".

Marek Syrnyk

Redaktor naczelny (Wałcz)

Іrena Drozd

Prezes UTN (Biały Bór)

Jarosław Syrnyk

Redaktor (Wrocław)

Zapraszamy do odwiedzania nowej, internetowej wersji czasopisma "Ridna Mowa". Mamy nadzieję, że dzięki materiałom zamieszczonym na stronie przybliżymy Państwu historię, kulturę i tradycje narodu ukraińskiego. W szczególności zaś ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Kontakt

Аdres redakcji, szukaj na stronie.

Warto odwiedzić

  ngo.pl
  mkidn.gov.pl
  mac.gov.pl
  wzp.pl
  poland.mfa.gov.ua/pl

Szukaj na stronie


Аdres redakcji

  78-600 Wałcz
Dolne Miasto 10/80
Polska
  (+48) 67 258 98 87
  proswita(at)op.pl
  www.ridnamowa.prosvita.org.pl